Vroeghulp voor jonge kinderen

Jonge kinderen ontwikkelen zich soms anders dan je zou verwachten op lichamelijk, psychisch of sociaal gebied. Dit hoeft niet te betekenen dat ze een ernstig ontwikkelingsprobleem hebben, maar soms maak je je toch zorgen, juist omdat je niet weet wat er precies aan de hand is.

  • Mijn zoon is net 1 en kan nog niet kruipen.
  • Onze jongste dochter ontwikkelt zich heel anders dan de oudste. Er klopt iets niet, maar we weten niet precies wat.
  • We weten dat ons kind een meervoudige handicap heeft. Hoe gaan we nu verder?

Waar kun je voor hulp terecht?

Je kunt de problemen bespreken met bijvoorbeeld een verpleegkundige van het consultatiebureau of met de huisarts. Als je je zorgen maakt omdat je niet weet wat er precies aan de hand is, kun je dit bespreken met de mensen van Integrale Vroeghulp.

Het team van Integrale Vroeghulp (soms heet het nog Loket Vroeghulp of VTO-Vroeghulp) wil er graag samen met ouders voor zorgen dat kinderen van 0 tot 7 jaar zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Deskundige vroegtijdige hulp bij ontwikkelingsproblemen

Bij Integrale Vroeghulp werken verschillende organisaties samen die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Dat zijn bijvoorbeeld de Jeugdgezondheidszorg, MEE, revalidatiecentra, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, Bureau Jeugdzorg en de schoolbegeleidingsdienst.

Samenwerking met andere organisaties is zeer waardevol. Iedereen brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee en er wordt van alle kanten naar de situatie gekeken.

Het eerste telefoontje

Het is heel belangrijk om zo vroeg mogelijk problemen op te sporen, zodat je kind snel passende hulp kan krijgen.

Je kunt doorverwezen worden door de huisarts, maar je kunt ook zelf bellen voor hulp. Via de website van Integrale Vroeghulp kun je kijken bij welk team je bij jou in de buurt terechtkunt.

Plan van aanpak

Soms is één telefoontje voldoende en word je meteen op het juiste spoor gezet. Als er meer nodig is, zullen verschillende deskundigen proberen te achterhalen wat er aan de hand is met je kind en samen met jou als ouder een passend behandelplan opstellen.

Hulpverleners werken samen met de ouders

Als ouder word je meteen vanaf het begin zo veel mogelijk betrokken bij de gesprekken met deskundigen en bij de behandeling van je kind. Samenwerken is het allerbelangrijkste. Als ouder krijg je daarom een vaste contactpersoon: de casemanager. Een casemanager maakt alle afspraken voor je en zorgt ervoor dat je goed op de hoogte blijft.

Hoe andere ouders dat ervaren hebben, lees je op de website van Integrale Vroeghulp.

Onafhankelijk en kosteloos

Integrale Vroeghulp is onafhankelijk. Dit betekent dat het belang van je kind vooropstaat. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts of het consultatiebureau, maar dat kan eventueel wel. De hulp en ondersteuning die je krijgt zijn kosteloos.

 

goedgekeurde informatie door Stichting OpvoedenDELEN