Opvang

Er bestaan verschillende soorten kinderopvang voor baby's. Kies wat het best past bij jullie gezin: opvang op een kinderdagverblijf (crèche), bij een gastouder of bij familie. Voor de formele opvangcentra geldt dat je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen, wanneer je een werkende of studerende ouder bent.

Opvang voor baby's

Kies je voor een kinderdagverblijf?

Tot 6 maanden is het erg belangrijk dat een vertrouwde volwassene er voor je baby is als het steun nodig heeft. Een half jaar is daarom een goede leeftijd om je baby naar de dagopvang te brengen.

Je baby laten wennen aan opvang

Kies je ervoor je baby eerder naar de dagopvang te brengen dan zijn vaste groepen en twee vaste pedagogische medewerkers de meest ideale situatie. Zorg dat je baby rustig kan wennen door er eerst een aantal keer bij te zijn. Geef dan ook veel informatie over je kind aan de pedagogisch medewerkers zodat ze je baby beter begrijpen. Tot 9 maanden zijn korte dagen op de opvang voor een baby goed, bijvoorbeeld tot 15.00. Je baby heeft dan meer rust.

Meer informatie

Meer tips bij het kiezen van een dagopvang voor je baby vind je op de website van de Belangenvereninging voor Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOINK).

 

goedgekeurde informatie door Stichting OpvoedenDELEN