Opvang voor baby's

Er bestaan verschillende soorten kinderopvang voor baby's. Kies wat het best past bij jullie gezin: opvang op een kinderdagverblijf (crèche), bij een gastouder of bij familie.

Opvang voor baby's:

  • Dagopvang (voor kinderen van 0 tot 4 jaar).
  • Opvang door een gastouder (gastouderopvang).
  • Opvang door vrienden, familie, een au pair of oppas voor af en toe.

Je baby rustig laten wennen aan de opvang

Vooral het eerste jaar is het heel belangrijk dat jij, je partner of een andere vertrouwde volwassene er altijd is om je baby te troosten, te voeden of te verzorgen. Dat is goed voor een veilige hechting

  • Als je je baby naar de dagopvang brengt, dan is het het beste als hij in een vaste groep komt met twee vaste pedagogische medewerkers.
  • Laat je baby rustig wennen door er eerst een aantal keer bij te zijn.
  • Geef veel informatie aan de pedagogisch medewerkers, zodat ze je baby beter begrijpen.
  • Het kan prettig zijn je baby tot 9 maanden alleen korte dagen naar de opvang te brengen, bijvoorbeeld tot 15.00 uur.

Baby met een beperking

Wanneer je baby een beperking heeft, kijk dan op Regelhulp.nl voor informatie over bijvoorbeeld het kinderdagcentrum of het medisch kinderdagverblijf.

Kinderopvangtoeslag

Voor de formele opvangcentra kun je kinderopvangtoeslag aanvragen wanneer je werkt of studeert.

Meer informatie over de kinderopvang

Meer tips bij het kiezen van een dagopvang voor je baby vind je op de website van de Belangenvereninging voor Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOINK).

 

goedgekeurde informatie door Stichting OpvoedenDELEN