Relaties

De meeste kinderen groeien op in een gezin. Vroeger bestond het gezin meestal uit een vader, een moeder en broertjes en zusjes. Tegenwoordig kennen we ook gezinnen met bijvoorbeeld gescheiden ouders, alleenstaande ouders, pleegouders en homoseksuele ouders.

Relaties als waardevolle basis

Het gezin is ook voor je puber nog de basis, maar vriendschappen en contacten met leeftijdsgenoten worden nu steeds belangrijker.

Hoe je gezin ook is samengesteld, het blijft een belangrijke thuishaven voor je kind. Het is dé plek waar jongeren moeten kunnen rekenen op veiligheid, liefdevolle aandacht, zorg en respect. Hier leren ze met relaties om te gaan en leggen ze de basis voor hun verdere leven. Vanuit deze veiligheid zet je kind steeds meer stappen buitenshuis.

 

goedgekeurde informatie door Stichting OpvoedenDELEN