Aanvragen Jeugdhulp

verdriet

Soms is er specialistische hulp of onderzoek nodig, die niet door het CJG geboden kan worden. In dat geval wordt er jeugdhulp aangevraagd bij een zorgaanbieder. Samen met u wordt er gekeken naar welke hulp precies nodig is en welke zorgaanbieder hiervoor benaderd kan worden. Wij hebben contracten met diverse zorgaanbieders in de gemeente. Deze zorg is ingekocht door de gemeente en heet zorg in natura (ZIN). Bij het CJG zijn klappers te vinden met folders van deze aanbieders. Ook is er op internet veel informatie te vinden. U bent vrij om aan te geven naar welke zorgaanbieder uw voorkeur uitgaat. Uiteraard kunnen we hierin met u meedenken.

Samen met u vullen we een Aanvraag Individuele Voorziening in. In deze aanvraag staat omschreven welke zorg nodig is en bij welke zorgaanbieder. Na ondertekening door uw kind en/of door u wordt deze aanvraag doorgezet naar de gemeente die voor de administratieve afhandeling zorgt.

Soms is er zorg nodig van een zorgaanbieder die geen contract heeft met de gemeente. In dit geval kunt u een Persoonsgebonden Budget (pgb) aanvragen. Voor het aanvragen van een pgb zijn een aantal voorwaarden gesteld, welke de betrokken CJG medewerker met u doorneemt.

Sinds 1 januari 2015 is er bij pgb sprake van trekkingsrecht. Dit houdt in dat het geld van een pgb niet meer op uw eigen rekening wordt gestort, maar via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) loopt. Meer informatie over trekkingsrecht vindt u hier.

Jeugdhulp wordt afgegeven voor een bepaalde periode, waarna er een evaluatie plaatsvindt en indien nodig verlengd wordt. Bij Zorg in natura is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van een verlenging. Bij pgb bent u hier zelf verantwoordelijk voor.

 

Mocht u vragen hebben over het aanvragen van jeugdhulp, kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Hulp nodig of vragen?